مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان فعال در حوزه باغبانی
1399/04/18

قائم‌مقام سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان در حوزه باغبانی از جایگاه خوبی برخوردار است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، دکتر رسول زارع در نشست ارائه گزارش عملکرد سالانه سال 98 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان، با قدردانی از فعالیت همکاران این مرکز، اقدامات ارزنده سال گذشته مرکز را موفقیت آمیز برشمرد.

وی با اشاره به این موضوع که مرکز تحقیقات در حوزه باغبانی از جایگاه خوبی برخوردار است و اقدامات موثری انجام داده، بیان داشت: مرکز تحقیقات بلوچستان به لحاظ فعالیتهای باغبانی می تواند به عنوان قطب پژوهشی مطرح شود، با توجه به اینکه محصولات جدیدی نظیر زعفران، پاپایا و یا گواوا ، وارد عرصه گردید، موفقیت های بیشتری در این زمینه پیش‌بینی می‌شود.

زارع پیشرفت در توسعه چغندرعلوفه ای را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: مرکز تحقیقات بلوچستان می تواند در تولید چغندر علوفه ای قدم های موثری بردارد و نتایج تحقیقات خود را در اختیار مرکز تحقیقات سیستان قرار دهد. وی ارتقاء پژوهش های مرکز تحقیقات بلوچستان در حوزه دامداری و توسعه کارها را خواستار شد.

در ادامه این نشست مجازی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان با توضیح در خصوص فعالیت های پژوهشی سال 1398، تعداد محقق و پروژه های تحقیقاتی را 8 محقق برای 32 پروژه، بیان داشت که در بخش های تخصصی نظیر زراعی باغی – گیاه پزشکی، جنگل و مرتع، خاک و آب، فنی و مهندسی، علوم دامی و دفتر امور اقتصادی، فعالیت دارند.

دکتر خالد میری، پروژه‌های خاص انجام یافته توسط همکاران را شامل: پروژه خاص "بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ارقام پنبه تحت شرایط کشت زمستان و تابستانه در استان سیستان و بلوچستان" – پروژه خاص "اثر تاریخ کاشت برعملکرد و خصوصیات زراعی اکوتیپ های زعفران در شرایط اقلیمی خاش"، نام برد.

وی در خصوص انجام پروژه های غلات به عناوینی نظیر: بررسی و انتخاب در توده ها و نسل های در حال تفکیک گندم با کشت دو نسل در سال – بررسی لاین های امیدبخش گندم در آزمایش یکنواخت سراسری (ERWYT) در مناطق گرم و خشک جنوب (ZONE II) - مشارکت در ارقام گندم مناطق گرم و خشک کشور، معرفی 4 رقم گندم برات، تفتان، چمران 2 و خلیل) و اخیرا سارنگ، ستاره و تیرگان، اشاره داشت.

دکتر خالد میری از دیگر پروژه های خاص سال گذشته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان به پروژه هایی نظیر: مشارکت در معرفی ارقام باقلا با نام "فیض، شادان و مهتا" همچنین ارزیابی سازگاری و پایدار ژنوتیپ های منتخب کینوا در مناطق کشت پاییزه – تاثیر بسترهای مختلف کاشت در گلخانه برعملکرد و کیفیت میوه آناناس رقم MD2، اثر فواصل بین و روی ردیف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد میوه آناناس رقم MD2 در شرایط گلخانه – بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گواوا (Psidium guajava L) در ایران – شناخت، معرفی و بررسی رویشگاه، تکثیر و تهیه اطلس درختان کهنسال ایران در 20 استان کشور و ثبت و معرفی این درختان در سطح ملی و جهانی (فاز دوم) – بررسی سازگاری چغندر علوفه ای، می باشد.

رئیس مرکز، با تشریح گزارش تحلیلی و پاسخ کارشناسی درحل مسائل و مشکلات استان به بیان چهار گزارش در حوزه: "کشت پنبه" - "کشت خرماهای خشک و نیمه خشک" - "ضرورت استفاده از ارقام جدید گندم" - "کشت درختان کم آب بر مانند کنار و چیکو"، اشاره داشت.

وی در سخنان خود برخی از دستاوردهای مهم دو سال اخیر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان را شامل: مشارکت در معرفی ارقام گندم چمران 2، برات، خلیل، سارنگ، تیرگان و ستاره – معرفی رقم کنار پیشین – مشارکت در معرفی ارقام باقلای شادان، فیض و مهتا – مشارکت در معرفی رقم ارزن مهران – تعیین مناسبترین ارقام پنبه – توسعه کشت کینوا – فناوری تولید آناناس و میوه های گرمسیری انبه، چیکو، کنار، گواوا – تولید هسته های اولیه بذر گندم – تولید نهال موز به روش کشت بافت – آموزش متوسطه (بیش از 250 نفر درهنرستان های وابسته و 400 نفر برون سپاری درسال) – آموزش بهره برداران (متوسط 40 هزارنفر روز در سال)، برشمرد، همچنین تعدادی از یافته های تحقیقاتی منتشر شده در سال گذشته، مجری مسئول و مدت اجرای هریک از پروژه ها، بیان گردید.

دکتر خالد میری، به ذکر عناوین برخی از توصیه های فنی اثرگذار (یافته های ترویجی استانی) اشاره داشت که اعم از: توصیه کشت ارقام پرمحصول موز والری و دوارف کاوندیش بجای موز محلی هاریچال – شناسایی و توصیه تکثیر و کشت ژنوتیپ های برتر انبه، چیکو و کنار – استفاده از نهال پیوندی میوه های گرمسیری بجای نهال بذری – محلول پاشی درختان انبه با نیترات پتاسیم برای گل انگیزی و تشکیل میوه – توصیه زمان و روش مناسب پیوند درختان انبه – هرس بوته های موز، پوشش دهی و شستشو و بسته بندی موز – روش مبارزه با آفات انبه، می باشد.

رئیس مرکز، با تشریح اقدامات انجام یافته در راستای تدوین سیمای ذخایر ژنتیکی و کلکسیونهای موجود در مرکز اشاره داشت و آن را اعم از کلکسیون خرما در ایستگاه بمپور با 20 رقم خرما – کلکسیون ارقام انبه (10رقم)، کنار (6رقم)، و نخل روغنی (8رقم) در ایستگاه باهوکلات – حفظ و نگهداری هرباریوم بخش تحقیقات جنگل و مرتع، دانست.

وی در سخنان خود اقدامات صورت گرفته در تقویت زیرساخت های پژوهشی را شامل: دیوارکشی ایستگاه بمپور، خرید لوازم آزمایشگاهی، تعمیر ساختمان کشت بافت، انتقال آب با لوله در مزرعه، نصب آبیاری بارانی، تکمیل سایبان گلخانه تولید آناناس، بیان داشت.

میری درخصوص اعتبارات پژوهشی دریافتی از موسسه ها، به همکاری با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی اشاره داشت.

رئیس مرکز، همکاری های مشترک با موسسه آموزش و ترویج کشاورزی را یکی از اقدامات سال 1398 برشمرد و تعداد محقق معین همکار در این فعالیتها را 12 نفر، تعداد پژوهشگر مروج ارشد را 1 نفر و تعداد پهنه تحت پوشش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان را 49 عدد بیان داشت. وی فعالیت های ترویجی در حوزه بازدید محقق معین 144 نفر روز، انتقال یافته ها 400 نفر روز و آموزش مروجان و کارشناسان پهنه را 300 نفر روز، اعلام داشت.

وی در سخنان خود تعدادی از فعالیت های ترویجی سال گذشته را شامل همکاری با صدا و سیما (8 مورد)- بازدید (24 مورد) – انتشار نشریه ترویجی (4 مورد) – احداث سایت های الگویی (12 مورد) – برپایی نمایشگاه ترویجی (4 مورد)، بیان داشت.

میری، فعالیت سایت های الگویی زیرنظر مرکز تحقیقات را در حوزه های مختلفی نظیر: مقایسه ارقام مختلف کینوا در شهرستان دلگان، مقایسه ارقام گندم تحت شرایط شوری در منطقه دلگان، مقایسه عملکرد ارقام کینوا در کشت تابستانه در شهرستان خاش، مقایسه عملکرد ارقام جدید گندم در شهرستان بمپور، تغذیه کلزا با کود سولفات آمونیوم، سایت الگویی هرس نخیلات درشهرستان ایرانشهر، سایت الگویی تغذیه گندم با عناصر میکرو در شهرستان ایرانشهر، سایت الگویی کشت ارقام جو در شهرستان ایرانشهر – مقایسه ارقام جدید گندم در شهرستان خاش، برشمرد همچنین برگزاری روزمزرعه با حضور بهره برداران استان، از فعالیت های تاثیرگذار بخش کشاورزی است که به تعداد 8500 نفر - روز، انجام شده است.

رئیس مرکز، تعداد رسانه‌های نوشتاری بارگذاری شده در تالار ترویج را 4 مورد شامل: نشریه فنی لونگان (کاشت، داشت و برداشت)، کاشت و پرورش آناناس، نشریه کنار (اصول کاشت، داشت و برداشت)، نشریه فنی نکات کلیدی در تولید نهال و احداث باغ انبه، برشمرد.

وی در خصوص فعالیت های آموزشی در سال گذشته به برگزاری آزمون سنجش مهارت کشاورزی به تفکیک محل اجرای آزمون (واحد آموزشی چابهار - واحد آموزشی بمپور)، تحصیل دانش آموزان تحت پوشش مرکز (478 نفر)، دوره‌های آموزشی بهره‌برداران (353 دوره برای 28651 نفر روز)، اشاره داشت و سایر فعالیت های مرکز را شامل: آموزش‌های غیررسمی فنی و حرفه‌ای و مهارتی، آموزش در مناطق عشایری، آموزش طرح سواحل مکران، آموزش زنان روستایی، آموزش کارکنان وظیفه، بیان داشت.

دکتر خالد میری در حوزه برنامه‌ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات، به ذکر توضیحاتی در خصوص تعداد نیروی انسانی، هزینه‌های غیرمستمر پرسنلی و هزینه‌کرد اعتبارات تملکی پرداخت و با تشریح میزان و درصد درآمد ناشی از دارایی های فکری یا نامشهود، میزان درآمد حاصل شده از قراردادهای پژوهشی به کل درآمد مرکز را، بیان داشت.

تعداد مشاهده خبر280 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal